Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti ARMYSURPLUS s.r.o. ;sídlem Davídkova 1250/87, Libeň, 182 00 Praha 8;IČ: 051 18 654; DIČ: CZ05118654  ; zapsané: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 258570, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefonní číslo. Ostatní údaje jsou nepovinné.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail a další (viz. níže) je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky, případně využívání výhod souvisejících s registrací. Tyto údaje budou Správcem zpracovány na dobu trvání registrace. Pokud dojde k ukončení registrace, budou data uchovány na nezbytně dlouhou dobu pro vypořádání vztahů, nejdéle však 60 dnů.

Správce má oprávnění zpracovávat zejména následující kategorie osobních údajů Subjektu údajů:

 1. Adresní a identifikační údaje: Tato kategorie zahrnuje údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů, jako například jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalá adresa pobytu, adresa provozovny, doručovací adresa, IČ, DIČ a kontaktní údaje, jako jsou adresa, telefonní číslo, fax a e-mailová adresa.

 2. Popisné údaje: Sem spadají informace jako bankovní spojení, platební informace a údaje o kreditní kartě.

 3. Obrázky, fotografie a videa: Tato kategorie zahrnuje vizuální záznamy.

 4. Přihlašovací informace k účtu: Patří sem informace nezbytné k přihlášení k účtu, včetně uživatelského jména a hesla

 5. Údaje poskytnuté nad rámec zákonů: To zahrnuje osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů, například pro personální řízení nebo účely propagace.

 6. Osobní nastavení (preference): Sem patří preferenční nastavení Subjektu údajů včetně marketingových preferencí a používání cookies.

 7. Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy: Tato kategorie zahrnuje údaje nezbytné pro plnění smluvních závazků.

 8. Další poskytnuté osobní údaje: Ostatní údaje, které subjekt poskytl správci.

2. Svůj výše uvedený souhlas můžete kdykoliv odvolat po přihlášení do uživatelského účtu a stisknutím "Odeslat žádost" o vymazání účtu nebo emailem na obchod@svetkalhot.cz.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

4. Společnost nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

6. Doba zpracování osobních údajů - Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Nejpozději do 60 dní po skončení procesu zpracování budou relevantní osobní údaje, u nichž účel zpracování již není aktuální, buď zlikvidovány (prostřednictvím skartace nebo jiným způsobem, který zajistí, že neoprávněné osoby se s nimi nemohou seznámit) nebo anonymizovány.

7.  Účely a právní základ zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje subjektu za následujícími účely a s odpovídajícími právními základy:
 2. Uzavření smlouvy a plnění smlouvy: Na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 3. Dodržení právních povinností správce: Na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, což zahrnuje například uchovávání účetních a daňových dokladů.
 4. Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků správce: Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 5. Zasílání obchodních sdělení: Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, v důsledku existence oprávněného zájmu správce spočívajícího v přímém marketingu.
 6. Další marketingové účely: Včetně nabídky výrobků a služeb, zasílání informací o akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, provádění průzkumů trhu a marketingových výzkumů, a také kontaktování za účelem přání k Vánocům, Velikonocům nebo jiným svátkům, a zasílání slevových poukazů. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Hledat: ""

Nákupní košík
0 položek za 0
 • Košík (0 Kč)0